Ceník

Platba předem

LŮŽKO CENA ( včetně DPH )
za 1 noc od 200 Kč/lůžko
za 2 a více nocí od 150 Kč/lůžko za noc
1 měsíc a déle 4500 Kč/lůžko za měsíc
POPLATEK Z POBYTU PRO MĚSTO PLZEŇ               21 Kč/ za noc během prvních 60 dnů pobytu
Osvobozeno:  
-osoba s trvalým pobytem v Plzni
- držitel průkazu ZTP nebo nevidomý a jeho průvodce
- osoba  mladší 18 let           
- první  noc  pobytu             - osoba vykonávající sezónní                                            práce na  území  Plzně

 - osoba vykonávající záchranné nebo likvidační práce dle zákona

Money icon